امنیت

 • فایل های ارايه رمزنگاری (گذشته|حال|آینده) من در شیرازلاگ

  سرفصل هم هم شامل ????

  1. مفهوم رمزنگاری و کاربردهای آن
  2. تاریخچه رمزنگاری
  3. ارائه شش اصل اساسی در رمزنگاری توسط کرشهف
  4. معرفی اصل شانون به عنوان پدر نظریه اطلاعات
  5. رمزنگاری انیگما و داستان رمزگشایی آن توسط ارتش بریتانیا
  6. معرفی برخی از سیستم های رمزنگاری (رمز مسیری، رمز ریلی، جا به جایی ستونی)
  7. بررسی انواع حملات ممکن (حمله صرفا متن رمز شده، حمله جستجوی فراگیر، حمله آماری، حمله الگو، حمله متن ساده آشکار، حمله متن ساده انتخابی، حمله متن رمز انتخابی)
  8. معرفی الگوریتم های کلید عمومی
  9. بحث در رابطه با الگوریتم RSA، MD5، و SHA
  10. بحث در رابطه با SSL و نحوه نصب آن
  11. معرفی ابزارهای PGP، OpenPGP و همچنین GnuPG
  12. آینده رمزنگاری و پردازش کوانتومی
  13. تعریف فوتون و شیوه انتقال کیوبیت ها در سیستم

  و فایل ها رو هم می تونید از اینجا دانلود کنید :)