تفاوت بین سیستم های ۳۲ بیت و ۶۴ بیت و همچنین x86 چیه ؟!

تفاوت بین سیستم های ۳۲ بیت و ۶۴ بیت و همچنین x86 چیه ؟!

خیلی وقت ها با دوستانی رو به رو میشم و میپرسم فرق ویندوز 32 و 64 بیتی چیه؟! و پاسخ های جسته و گریخته ای در جواب این سوال ها میشنوم!
امشب تصمیم گرفتم این نوشتار رو قرار بدهم تا دوستان عزیزم (البته میدونم بلدین واسه اطلاعات عمومی میگم) هم مطلع شن !
خب بریم سره اصل مطلب :

ادامه مطلب

خبرنامه!

آدرس ایمیلتون :