مفهوم مهندسی نرم افزار !

مفهوم مهندسی نرم افزار !

مفهوم مهندسی نرم افزار !

تو این مقاله که به همت عزیز دل برادر "ویکی پیدا فارسی " تهییه و تالیف شده سعی کردم مفهومی «نه تعریف!» از "مهندسی نرم افزار" بیان کنم .
امیدوارم استفاده کنید و اگر خواستید یه کامنت بگذارید اصلا ببینم ماژوله کار می کنه یا نه ؟! :))

ادامه مطلب

خبرنامه!

آدرس ایمیلتون :